Pravidla k facebookové soutěži

  • Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď pod soutěžní příspěvek.
  • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky.
  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
  • Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji a nijak s ní nesouvisí.
  • Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní příspěvek organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) za účelem doručení výhry. Po úspěšném doručení výhry budou údaje smazány.
  • Soutěž probíhá v době vypsané v soutěžním příspěvku.
  • Ze všech komentářů, které byly účastníky vloženy pod soutěžní příspěvek v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
  • Výherce bude informován o výhře v komentářích u příslušné soutěže.
  • Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, neprobíhá další pokus o doručení.
  • Výhry nejsou soudně vymahatelné.